biolchemmat

Obserwacja - metoda prowadzenia badań, w której badacz nie wpływa na obserwowany organizm lub proces, a jedynie określa jego stan faktyczny.

Doświadczenie - metoda prowadzenia badań, w której badacz celowo zmienia jeden z czynników wpływających na dany przedmiot (organizm).

Przy prowadzeniu doświadczenia wyróżniamy próbę kontrolną i próbę badawczą.

próba badawcza - dany przedmiot jest poddany działaniu jakiegoś czynnika podanego w problemie badawczym

próba kontrolna - przedmiot badań nie jest poddany czynnikowi podaneu w problemie badawczym, ma na celu stwierdzenie czy badany czynnik wpływa na wyniki uzyskane w próbie badawczej

Etapy badań biologicznych:

- obserwacja - zaobserwowanie nieznanego organizmu lub procesu

- sformułowanie problemu badawczego - określenie celu badania

- postawienie hipotezy - przewidywana odpowiedź na problem badawczy

- weryfikacja hipotezy - sprawdzenie prawdziwości hipotezy, poprzez przeprowadzenie badania oraz zebranie i analizę wyników

- sformułowanie wniosku -określenie, czy hipoteza była prawdziwa, czy nieDodaj komentarz


Dodaj

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl